MENTIS

Stručnjaci Centra za razvoj osobnih potencijala Mentis osmislili su i provode programe vrhunske edukacije u znanjima i vještinama koja omogućavaju trajno oslobađanje od akumuliranog stresa, uklanjanje štetnih posljedica izazvanih stresom, kao i djelotvornu prevenciju stresa kod djece i odraslih.

Putem kvalitetne i specijalizirane edukacije pomažemo djeci da nauče svjesno razvijati svoje osobne potencijale, kako bi ostvarivali svoje ciljeve bez stresa i imali skladan, ispunjen i sretan život.

Seminari za djecu

Seminari za brzo i kvalitetno učenje namijenjeni su djeci školskog uzrasta, a odvijaju se u grupama prema uzrastu: za djecu od 2 do 4 razreda i od 4 do 8 razreda osnovne škole.

kvalitetno učenje


Seminari Brzo učenje i Znam učiti! napravljeni su prema jedinstvenoj metodi učenja koja je primjenjiva na sve vrste gradiva te im olakšava učenje, poboljšava razumijevanje i pamćenje, poboljšava koncentraciju i motivira na samostalno usvajanje novih znanja i vještina.

Brzo učenje za maturante

Seminari Brzog učenja za maturante omogućavaju brže i lakše usvajanje novog te aktiviranje već naučenog znanja iz svih predmeta. ucenje_za_maturanteLako učenje te odlično razumijevanje i pamćenje postaje trajna sposobnost, primjenjiva i kasnije za sve vrste učenja i gradiva.
Poseban naglasak je na uklanjanju stresa i razvoju mentalnih sposobnosti, što omogućava bolji uspjeh u učenju i na polaganju mature.

Život bez stresa

U sklopu projekta "Život bez stresa" održavaju se predavanja i radionice na kojima se informira o uzrocima, vrstama i posljedicama stresa, te vrši edukacija ljudi.

Naglasak je na prevenciji stresa i razvoju mentalnih sposobnosti, što je osnovni preduvjet zdravlja i uspješnog života.

Centar za razvoj osobnih potencijala Mentis, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Tel: 091 5747 788
MB:2004259 • OIB:33149613425 • IBAN: HR9224020061100613237